Posted by on apr 29, 2020 in Uncategorized |

Play Safe & Go!

Vanaf 4 mei is het zover, we hoeven niet langer te improviseren in ons kot, want er zal weer een balletje geslagen worden op de club! Het klinkt heel eenvoudig, maar vandaag vinden we dat toch wel bijzonder. We zullen dit voorlopig wel op een andere manier moeten invullen dan we gewoon waren, want in deze heropstartfase is er nood aan duidelijke afspraken voor clubs, spelers en trainers.

In deze eerste fase wordt alleen outdoor gespeeld en is alleen enkelspel mogelijk. Voor iedereen gelden alle ‘Play Safe & Go’ regels, die je hieronder terugvindt.

Alle info: https://www.tennisvlaanderen.be/playsafeandgo-spelers

Volg het algemene principe van Play Safe & Go
– De club wordt enkel benut voor het tennisplezier. Het clubhuis, de kleedkamers en de toiletten zijn gesloten.
– Er mag enkel outdoor gespeeld worden.
– Spelers zijn enkel welkom op de club tijdens hun gereserveerd speelmoment.
Dit wil zeggen dat spelers op het startuur van hun spel arriveren en nadien ook onmiddellijk naar huis moeten gaan.

Denk aan de hygiëneregels voor, tijdens en na het spelen
– Desinfecteer je handen met handgel (deze is beschikbaar op het terrein, of breng je eigen mee) voor en na het spelen.
– Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies.
– Moet je hoesten of niezen? Doe dat dan in je elleboog.

Houd rekening met volgende regels vóórdat je gaat spelen:
– Speel op één club en reserveer je terrein verplicht online.
– Speel een enkelspel.
– Markeer je tennisballen voor je ze meeneemt (bv. eerste letter van je naam)
– Beperk het aantal speelpartners.
– Gebruik enkel je eigen materiaal (bv. rackets).

Regels tijdens het spelen
– Volg de regels rond het gebruik van ballen:
Speel alleen met je eigen gemarkeerde ballen.
Raak de andere ballen niet aan met je handen (speel met racket of voet terug).
Gebruik per speler je eigen gemarkeerde ballen aan jouw opslagkant.
Komt er tijdens het tennisspel een bal op je terrein? Rol de bal dan terug met je racket.
– Doe de kantwissels aan de tegengestelde zijden van het net en met de klok mee.
– Toeschouwers zijn niet toegelaten.
– Gebruik je eigen handdoek om je zweet af te vegen.
– Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen

Regels na het spelen
– Gebruik je eigen handschoen voor het sleepnet of desinfecteer je handen meteen na het vegen.
– Er zijn geen vuilbakken aanwezig op de club, neem je afval dus mee naar huis.
– Ga na je sessie onmiddellijk richting auto/fiets.

Reserveren van terreinen

Het reserveren van de pleinen kan zoals altijd online (https://www.tennisvlaanderen.be/reserveer-een-terrein)

Omdat voorlopig alleen enkelspel toegelaten is, is het reserveren van dubbels nu ook uitgeschakeld.
De kantine is nog steeds gesloten, hierdoor moeten we wat regelingen treffen voor het sproeien en de verlichting.
Tussen 12u en 13u kunnen er geen pleinen gereserveerd worden. Deze blok houden we vrij zodat er dan gesproeid kan worden.
Er kan door de week tot 22u gespeeld worden. Een vrijwilliger komt even later het licht uitschakelen, zorg zelf dat je klaar bent met spelen en het terrein opgeruimd is. In het weekend kan er enkel gespeeld worden zonder verlichting.
Verder blijven alle regels i.v.m. reserveren hetzelfde. Max 1 week op voorhand en max 1 gelijktijdige reservatie.

De pleinen zijn pas opnieuw helemaal in orde gemaakt. Om een hele zomer op pleinen in een goeie conditie te kunnen spelen is het belangrijk om:
– Alleen met tennisschoenen de pleinen te betreden!
– De pleinen helemaal tot tegen de draad te keren.

Lessen en competitie

Tornooien geannuleerd tot en met week 23

De tennis- en padeltornooien tot en met 7 juni worden geannuleerd.
Hierdoor is ons eigen open tornooi dus ook geannuleerd.
Tennis Vlaanderen brengt de eventueel ingeschreven spelers hiervan op de hoogte.

In samenspraak met andere tornooien zullen we bekijken of er een mogelijkheid is het tornooi te verschuiven.
Dit is natuurlijk onder voorwaarden en ook afhankelijk van:
– Covid19
– eventuele interclub in het najaar
– beschikbare tornooi weken

Interclub: plan A of B?

Plan A is intussen onhaalbaar geworden. Tennis Vlaanderen zal dus nu verder bekijken hoe hun plan B te organiseren.
Pas wanneer wij zelf duidelijkheid hebben over de interclub kunnen we ons ook organiseren en ploegen opnieuw inschrijven. Kapiteins hoeven dus voorlopig ook nog niets te doen.

Lessen

Alle lessen, zowel bij de jeugd als voor de volwassenen zijn nog opgeschort. Dit zal later nog worden bekeken wanneer we deze terug zouden kunnen opstarten. Mensen die ingeschreven en al betaald hadden voor de Start 2 Tennis kunnen uiteraard zelf al vrij komen spelen, deze lessen worden later nog ingehaald.