Lidgelden seizoen 2020

Volwassenen: €100
Jeugd studenten (geboren in 2006 of vroeger): €60
Jeugd (geboren in 2007 of later): €35
+80-jarigen (mits 10 jaar lid): €60

Elk tweede en volgend lid van het gezin krijgt een vermindering van €10.
Deze korting geldt enkel voor inwonende gezinsleden dus NIET voor gehuwde of samenwonende kinderen.

TC Bocholt als 2e club?
De aansluiting bij Tennis Vlaanderen moet je niet dubbel betalen, je krijgt daarom €15 (volwassenen) of €10 (jeugd) vermindering op je lidgeld.

Gezinsabonnement: €260
Wat is een gezin? Vader, moeder en thuiswonende studenten.

-Lidgeld per 15 juli 2020:

Volwassenen: €60
Jeugd studenten: €40
Jeugd (vanaf 2007): €30

Je stort het lidgeld op het rekeningnummer BE17 0016 1587 6621 met vermelding "Lidgeld Tennisclub Bocholt" samen met de namen van de personen waarvoor de betaling is.

Op aanvraag kan er, onder voorwaarden, een gespreide betaling afgesproken worden.