De mutualiteiten dragen een steentje bij en geven iedereen een tussenkomst van 12 tot 25 euro - afhankelijk van de mutualiteit waar u bij bent aangesloten - voor het lidgeld bij onze club. Dit ongeacht de leeftijd en elk kalenderjaar opnieuw. U vraagt het formulier aan bij uw mutualiteit of u print het document af, u vult uw gegevens in en u laat het door ons afstempelen op het clubsecretariaat. Nadien bezorgt u het document aan uw mutualiteit.

Klik hieronder voor het juiste formulier:

*tussenkomst CM
*tussenkomst Voorzorg
*tussenkomst Vlaams Ziekenfonds
*tussenkomst Liberaal Ziekenfonds
*tussenkomst OZ