Vanaf heden is het terug mogelijk om in te schrijven voor een nieuwe lessenreeks PADEL.

Lessenreeks 4 x 1u

Een lessenreeks bestaat uit 4 lessen van telkens 1u en kost
€20 per persoon leden / €40 per persoon niet leden (lesgroep van 4 personen)
of
€30 per persoon leden / €50 per persoon niet leden (lesgroep van 3 personen).

De lessen zullen doorgaan op:
Maandag 03/07, 10/07, 17/07 en 24/07 telkens om 19u, 20u of 21u
of
Woensdag 05/07, 12/07, 19/07 en 26/07 telkens om 19u, 20u of 21u
of
Donderdag 06/07, 13/07, 20/07 en 27/07 , telkens om 19u, 20u of 21u

Je kan individueel, per twee, per drie of per vier personen inschrijven.
Let wel: een lesgroep zal minimaal uit drie personen bestaan.

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar padel@tcbocholt.be.
Dit kan t.e.m. 28/06/2023.

Welke info dienen jullie zeker mee te geven:
– Naam en voornaam van de speler(s)
– Klassement (indien van toepassing)
– E-mailadres(sen)
– Telefoonnummer(s)
– Voorkeur lesmoment 1 (Dag en uur)
– Voorkeur lesmoment 2 (Dag en uur)
– Eventuele opmerkingen

Indien jullie voorkeursmoment(en) reeds volzet zijn, zullen we contact opnemen om in samenspraak een ander passend lesmoment te zoeken.
Indien alle momenten volzet zijn, zullen we jullie hier ook van op de hoogte brengen.

Jeugdlessen
Interesse voor jeugdlessen?
Graag jullie gegevens doorsturen naar padel@tcbocholt.be, dan zal er contact opgenomen worden om verdere afspraken te maken.